Тема 1 Творчество И.А.Гончарова

Тема 2 Творчество А.Н.Островского.

Тема 3 Творчество И.С.Тургенева

Тема 4 Творчество Ф.И.Тютчева

Тема 5 Творчество А.А.Фета

Тема 6 Творчество Н.А.Некрасова

Тема 7 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина

Тема 8 Творчество Л.Н.Толстого

Тема 9 Творчество Ф.М.Достоевского

Тема 10 Творчество Н.С.Лескова

Тема 11 Творчество А.П.Чехова